ทัวร์ไต้หวัน

Taiwan สบายพาเพลิน 5 วัน 3 คืน

ไฮไลท์…สบายพาเพลิน…ราคาทัวร์สบายกระเป๋า / ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยัน จันทรา / ช้อปปิ้งตลาด 3 ตลาดดัง ฝงเจี่ยไนท์ ซื่อหลินไนท์ ซีเหมินติง / ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 แลนด์มาร์คของไต้หวัน / เมนูพิเศษ…สุกี้สไตล์ไต้หวัน 1 เซ็ทต่อท่าน / และอาหารซีฟู๊ด / สายการบิน Nokscoot เครื่องใหญ่ ที่นั่งแบบ 3-4-3 สะดวกสบาย

สบายเพลิน เพลิน 3 อุทยาน TAIWAN 6 วัน 4 คืน

ไฮไลท์…3 อุทยานชื่อดังของไต้หวัน เที่ยวพร้อมกัน… ในราคาสบายกระเป๋า / อลังการอุทยานภูเขาหินอ่อน อุทยานทาโรโกะ เมืองฮัวเหลียน / ชมป่าสนพันปี อุทยานอาหลีซัน / ชมความงามธรรมชาติของที่อุทยานเย๋หลิ่ว / ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยัน จันทรา / อาบน้ำแร่บรรยากาศส่วนตัวภายในห้องพัก / ชมสมบัติล้ำค่าที่พิพิธภัณฑ์กู้กง ประวัติศาสตร์จีนยาวนานกว่า 5,000 ปี / ช้อปปิ้งแบรนด์เนม Gloria Outlet , ช้อปปิ้งหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น

1 2