ทัวร์ลาว

เที่ยวลาวเวียงจันทน์ วังเวียง 3 วัน 2 คืน

เที่ยวไม่เหนื่อย บินเข้าเวียงจันทน์ ออกหลวงพระบาง พักวังเวียง 1 คืน หลวงพระบาง 1 คืน / ล่องเรือแม่น้ำซอง ชมธรรมชาติที่สวยงาม สมญานาม “กุ้ยหลินเมืองลาว” / ชมเมืองหลวงใหม่ นครเวียงจันทน์ และ ชมเมืองมรดกโลก หลวงพระบาง / ให้ท่านตักบาตรข้าวเหนียว ยามเช้า และ ชมตลาดเช้า เมืองหลวงพระบาง / นมัสการวัดพระธาตุหลวง สัญลักษณ์สำคัญของประเทศลาว / ชมวิวพระอาทิตย์ตกดินที่ พระธาตุพูสี / ช้อปปิ้ง…ตลาดไนท์บาร์ซา สินค้าหัตถกรรม ผ้าทอ เครื่องเงิน ท้องถิ่น