ทัวร์รัสเซีย

PV-(RUS-WW-8DTK) WOW WOW RUSSIA BY TK (MOSSCOW-ST.PETER)

ชมเซอร์คัส,จัตุรัสแดง,มหาวิหารเซนต์บาซิล,ห้างกุม,METRO,วิหารเช็นต์ เอชาร์เวียร์,ถนนอารบัต,SAPSAN EXPRESS,พระราชวังฤดูหนาว,
พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ,ป้อมปีเตอร์แอนด์ ปอลด้,Bronze horseman,มหาวิหารเซนต์ไอแซค,โบสถ์หยดเลือด,พระราชวังแคทเรอลีน,

Russia Moscow St.Petersburg High Speed train 8 Days_2019_Agent_Apr-Oct

จัตุรัสแดง-พระราชวังเครมลิม-สแปร์โรว์ฮิลล์-รัสเซียนเซอร์คัส-พระราชวังฤดูหนาว-พระราชวังฤดูร้อน-กาล่าดินเนอร์