ทัวร์ตุรกี

IST03 W5 TURKEY FANTASTIC 9D6N (JUN-SEP)

บินเข้าอังการ่า บินออกอิสตันบูล / ตระการตาบอลลูนนับพัน ณ คัปปาโดเกีย / อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาตัน / ม้าไม้เมืองทรอย / โบสถ์สีน้ำงิน

TKIST01 ตุรกี เปิดตัวซุปตาร์ บอลลูน เริ่มต้น 28999

เที่ยวยูเนสโก เมืองใหม่ / ชมสุเหร่าเซนต์โซเฟีย / เมืองโบราณเอฟฟิซุส / ปราสาทปุยฝ้ายที่คัปปาโดเกีย / นั่งเรือชมช่องแคบบอสฟอริส

1 2