ทัวร์ตุรกี

Turkey Troy 8 Days TK New Year

ฮิปโปโดรม / สุเหร่าสีน้ำเงิน / เซนต์โซเฟีย / อุโมงค์เก็บน้ำใต้ดิน เยเรบาตัน / พระราชวังทอปกาปี / ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส / พระราชวังโดลมาบาเช่ / ม้าไม้เมืองทรอย / วิหารอะโครโปลิส / บ้านพระแม่มารี / เมืองโบราณเอฟฟิซุส / พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า / นครใต้ดินไคมัคลึ / พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เกอเรเม่

WOW Turkey 8 Days by TK

เมืองโบราณฮิปโปโดรม / สุเหร่าสีน้ำเงิน / สุเหร่าเซนต์โซเฟีย / อ่างเก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน / พระราชวังทอปกาปี / พระราชวังโดลมาบาเซ่ / มัสยิดสีเขียว / บ้านพระแม่มารี / เมืองโบราณเอฟฟิซุส / พิพิธภัณฑ์เกอเรเม่ / ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส

Premium Winter Ski 8 Days by TK Dec 18 New year

เมืองโบราณเอฟฟิซุส / บ้านพระแม่มารี / ปราสาทปุยฝ้าย / ระบำหน้าท้อง / สกีรีสอร์ท / ฮิปโปโดม / สุเหร่าสีฟ้า / โบสถ์เซนต์โซเฟีย / ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส