XJ128 OSAKA SHIRAKAWA TOTTORI ซุปตาร์ ยอดนักสืบ (หิมะขาว) 6D4N (DEC 19)

รายละเอียดทัวร์


  การเดินทาง : สายการบิน Air Asia


  ระยะเวลาทัวร์ :  6 วัน 4 คืน


  ที่พัก : พักโรงแรมระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า


  อาหาร : รับประทานอาหารเมนูพื้นเมือง


  Hightlight : ชมหมู่บ้านมรดกโลก ณ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ และเมืองเก่าทาคายาม่า / เยือนเมืองหลวงเก่าเกียวโต ขอพร ณ วัดคินคะคุจิ ศาลเจ้าเฮอัน / ช้อปปิ้งจุใจ ณ ย่านซาคาเอะ Expo City และ ชินไซบาชิ / เยือนจุดชมใบไม้เปลี่ยนสี ที่นิยมของโอซาก้า ณ น้าตกมิโนะและปราสาทโอซาก้า / พิเศษ !!! เยือนทะเลทรายญี่ปุ่น และต้นกำเนิดยอดนักสืบจิ๋วโคนัน เมืองทตโทริ