XJ124 Osaka Kanazawa Nara 6D4N ซุปตาร์ สกีหิมะ (DEC 19)

รายละเอียดทัวร์


  การเดินทาง : สายการบิน Air Asia


  ระยะเวลาทัวร์ :  6 วัน 4 คืน


  ที่พัก : พักโรงแรมระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า


  อาหาร : รับประทานอาหารเมนูพื้นเมือง


  Hightlight : เที่ยวครบทุกไฮไลท์ ไม่มีวันอิสระ / อิสระล่านสกี สัมผัสหิมะสีขาว ณ ลานสกีเมืองทาคายาม่า / เยี่ยมชมหมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ / เยือนเมืองเกียวโต ชมปราสาททอง วัดคินคะคุจิ / เยือนเมืองแห่งสายน้า กุโจ ฮาจิมัน / เยือนครัวคานาซาว่า ตลาดโอมิโช ตื่นตาตื่นใจอาหารทะเลและผลไม้ตามฤดูกาล / ชม สวนเคนโระคุเอน แห่งเมืองคานาซาว่าหนึ่งในสวนที่สวยสุดในญี่ปุ่น / ชมความอลังการของปราสาทโอซาก้า และนมัสการพระใหญ่ แห่งเมืองนารา
และช้อปปิ้งจุใจ ย่านชินไซบาชิ เอ้าเล้ทส์ มอลและเอ็กซ์โปซิตี้