XJ122 Hokkaido Hakodate 6D4N ซุปตาร์ พาออกเดท (NOV-DEC 19)

รายละเอียดทัวร์


  การเดินทาง : สายการบิน Air Asia


  ระยะเวลาทัวร์ :  6 วัน 4 คืน


  ที่พัก : พักโรงแรมระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า


  อาหาร : รับประทานอาหารเมนูพื้นเมือง


  Hightlight : ชมป้อมดาว โกเรียวคาคุ / นั่งกระเช้าชมวิวยามค่ำคืน เมืองฮาโกดาเตะ / ช้อปปิ้งตลาดเช้า ฮาโกดาเตะ / สัมผัสบรรยากาศแสนโรแมนติก ณ เมืองโอตารุ / อิสระเล่นสกี ณ ลาน NEW FURANO SKI ท่ามกลางหิมะขาวโพลน / ชมหมู่บ้านเทพนิยาย นิงเกิ้ลเทอเรส / สักการะพระพุธรูปองค์ใหญ่ ณ เนินพระพุทธเจ้า / ช้อปปิ้งจุใจ อิออน มอลล์ ทานุกิโคจิ และ มิตซุยเอ้าท์เลท