XJ121 HOKKAIDO HAKODATE 6D4N ซุปตาร์ เที่ยวรอบเกาะ (OCT-NOV 19)

รายละเอียดทัวร์


  การเดินทาง : สายการบิน Air Asia


  ระยะเวลาทัวร์ :  6 วัน 4 คืน


  ที่พัก : พักโรงแรมระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า


  อาหาร : รับประทานอาหารเมนูพื้นเมือง


  Hightlight : เที่ยวทุกวันไม่มีอิสระ / เยือนดินแดน ใต้สุดของเกาะฮอกไกโด / ชมป้อมดาว โกเรียวคาคุ / นั่งกระเช้าชมวิวยามค่าคืน เมืองฮาโกดาเตะ / ช้อปปิ้งตลาดเช้า ฮาโกดาเตะ / เยือนหุบเขานรกจิโกกุดานิ / ชมหมีภูเขาไฟโชวะ / สัมผัสบรรยากาศแสนโรแมนติก ณ เมืองโอตารุ / นั่งกระเช้าคุโรดาเกะ / ชมวิว อุทยานแห่งชาติไดเซ็ทสึซัง / ช้อปปิ้งจุใจ ทานุกิโคจิ และ อิออนทาวน์