XJ120 Hokkaido Ski Freeday 5D3N ซุปตาร์ หิมะ น่าหม่ำ (NOV-DEC 19)

รายละเอียดทัวร์


  การเดินทาง : สายการบิน Air Asia


  ระยะเวลาทัวร์ :  5 วัน 3 คืน


  ที่พัก : พักโรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า


  อาหาร : รับประทานอาหารเมนูพื้นเมือง


  Hightlight : ฮอกไกโด ฟรีเดย์ เพลิดเพลินใจ อิสระช้อปปิ้ง 1 วันเต็ม / อิสระเล่นสกี ณ ลานสกีโคคุไซ ซัปโปโร / เยือนหุบเขานรกจิโกกุดานิ / ชมหมีภูเขาไฟโชวะ / สัมผัสบรรยากาศแสนโรแมนติก ณ เมืองโอตารุ / ช้อปปิ้งย่าน ทานุกิโคจิ มิตซุยเอ้าเลท