XJ119 Hokkaido (Autumn) ซุปตาร์ ใบไม้เปลี่ยนสี หวานเย็น (OCT-NOV 19)

รายละเอียดทัวร์


  การเดินทาง : สายการบิน Air Asia


  ระยะเวลาทัวร์ :  5 วัน 3 คืน


  ที่พัก : พักโรงแรมระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า


  อาหาร : รับประทานอาหารเมนูพื้นเมือง


  Hightlight : ฮอกไกโด ฟรีเดย์ เพลิดเพลินใจ อิสระช้อปปิ้ง 1 วันเต็ม / นั่งกระเช้าคุโรดาเกะ / ชมวิว อุทยานแห่งชาติ ไดเซ็ทสึซัง / ลิ้มรสความอร่อยของราเมนต้นตารับที่ หมู่บ้านราเมน / สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ เนินพระพุทธเจ้า / สัมผัสบรรยากาศแสนโรแมนติก ณ เมืองโอตารุ / ช้อปปิ้งจุใจ ทานุกิโคจิ และ อิออนทาวน์