XJ110 Hokkaido Lavender ซุปตาร์ ทุ่ง 7 สี ที่นี่เพื่อคุณ 5D3N (JUN-SEP 19)

รายละเอียดทัวร์


  การเดินทาง : สายการบิน Air Asia


  ระยะเวลาทัวร์ :  5 วัน 3 คืน


  ที่พัก : พักโรงแรมระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า


  อาหาร : รับประทานอาหารเมนูพื้นเมือง


  Hightlight : ฮอกไกโด ฟรีเดย์ เพลิดเพลินใจ อิสระช้อปปิ้ง 1 วันเต็ม / เทศกาลฤดู ลาเวนเดอร์ ณ โทมิตะฟาร์ม / ละลานตากับดอกไม้หลากสายพันธ์ ณ ชิคิไซโนะโอกะ / สัมผัสบรรยากาศแสนโรแมนติก ณ เมืองโอตารุ / ช้อปปิ้งย่าน ทานุกิโคจิ / มิตซุยเอ้าเลท