VZDLI01 เวียดนามใต้ เปิดตัวซุปตาร์ วาไรตี้ เริ่มต้น 6888 (APR-SEP 19)

รายละเอียดทัวร์


  การเดินทาง : สายการบิน Vietjet Air


  ระยะเวลาทัวร์ :  3 วัน 2 คืน


  ที่พัก : พักโรงแรมระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า


  อาหาร : รับประทานอาหารเมนูพื้นเมือง


  Hightlight : ชมเมืองมุยเน่ / ชมลำธารนางฟ้าหรือ แกรนด์แคนยอนแห่งเวียดนาม / สัมผัสทะเลทรายแดง / นั่งรถจิ๊บลุยทะเลทรายขาวที่ใหญ่ที่สุด / นั่งรถรางชมความสวยงามของน้ำตกดาตันลา / ขึ้นกระเช้าชมวัดตั๊กลัม / ชิมไวน์แดงขึ้นชื่อของเวียดนาม / ชมสวนดอกไม้เมืองหนาวที่สวยงามของเมืองดาลัด