VZDAD07 เวียดนามกลาง ซุปตาร์ บานาฮิลล์ SUMMER WITH ME (บินบ่าย กลับเย็น) เริ่มต้น 10999 (JUN-OCT 19)

รายละเอียดทัวร์


  การเดินทาง : สายการบิน Vietjet Air


  ระยะเวลาทัวร์ :  4 วัน 3 คืน


  ที่พัก : พักโรงแรมระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า


  อาหาร : รับประทานอาหารเมนูพื้นเมือง


  Hightlight : ชมเมืองเว้ / นั่งกระเช้าขึ้นยอดเขาบานาฮิลล์ / เพลิดเพลินกับสวนสนุกแฟนตาซีปาร์ค / ถ่ายภาพกับแลนด์มาร์คใหม่ สะพานโกเด้นบริดจ์ พร้อมค้างคืนบนบานาฮิลล์ / ชมอารยธรรมโบราณแห่งเมืองฮอยอัน / นั่งเรือกระด้ง / วัดลินห์อึ๋ง / ช้อปปิ้งตลาดฮาน