VNHAN05 เวียดนามเหนือ ฮานอย หมกเจาว์ ฮาลอง ซุปตาร์ ฮานอยอินเลิฟ เริ่มต้น 12888 (MAY-SEP 19)

รายละเอียดทัวร์


  การเดินทาง : สายการบิน Vietnam Airline


  ระยะเวลาทัวร์ :  5 วัน 4 คืน


  ที่พัก : พักโรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า


  อาหาร : รับประทานอาหารเมนูพื้นเมือง


  Hightlight : เมืองหมกเจาว์ ชมไร่ชารูปหัวใจ / ชมสะพานแก้วแห่งความรัก / ล่องเรืออ่าวฮาลอง / ชมถ้ำนางฟ้า / ขึ้นกระเช้าสองชั้น / สวนสนุกฮาลองปาร์ค / ขึ้นชิงช้าสวรรค์ Sun Wheel / โชว์หุ่นกระบอกน้ำ เมืองนิงห์บิงห์