IST03 W5 TURKEY FANTASTIC 9D6N (JUN-SEP)

รายละเอียดทัวร์


  การเดินทาง : สายการบิน Mahan Air


  ระยะเวลาทัวร์ :  9 วัน 6 คืน


  ที่พัก : พักโรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า / พักโรงแรมถ้ำจำลอง 1 คืน


  อาหาร : อาหารพื้นเมือง


  Hightlight : บินเข้าอังการ่า บินออกอิสตันบูล / ตระการตาบอลลูนนับพัน ณ คัปปาโดเกีย / อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาตัน / ม้าไม้เมืองทรอย / โบสถ์สีน้ำงิน