IST12 TK TURKEY BEST EVER 9D6N 2019 (MAY-AUG)

รายละเอียดทัวร์


  การเดินทาง : สายการบิน Turkish Airline


  ระยะเวลาทัวร์ :  9 วัน 6 คืน


  ที่พัก : พักโรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า / พักโรงแรมถ้ำจำลอง 1 คืน


  อาหาร : อาหารพื้นเมือง


  Hightlight : เชคอินที่เที่ยวใหม่ ! เวนิสแห่งตุรกี / วิหารฮาเจียโซเฟีย / คัปปาโดเกีย / โบสถ์สีน้ำเงิน