TOKYO ฉ่ำสมิหลา สงขลาทิวลิป 5D3N

รายละเอียดทัวร์


  การเดินทาง : สายการบิน nokSCOOT


  ระยะเวลาทัวร์ :  5 วัน 3 คืน


  ที่พัก : พักโรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า


  อาหาร : รับประทานอาหารเมนูพื้นเมือง


  Hightlight : เทศกาลประดับไฟที่ Tokyo German Villageตระการตาลิป 1 ล้านต้น+ชมซากุระ