TAE02 KOREA TW แทกู ซากุระ ฟินส์ จัง แก 5D3N (MAR-APR)

รายละเอียดทัวร์


  การเดินทาง : สายการบิน T'way


  ระยะเวลาทัวร์ :  5 วัน 3 คืน


  ที่พัก : พักโรงแรมระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า


  อาหาร : รับประทานอาหารเมนูพื้นเมือง


  Hightlight : ตระการตาดอกซากุระ ณ เมืองจินแฮ / ไหว้พระวัดแฮดงยงกุงซา /ช้อปปิ้งนัมโพดง / สวนสนุก E-World / ซานโตรินี่ เกาหลี / SONGDO SKY WALK