SL02 FUKUOKA BEPPU KUMAMOTO 5D3N ซุปตาร์ วันหวานหวาน (JUN-SEP 19)

รายละเอียดทัวร์


  การเดินทาง : สายการบิน Thai Lion Air


  ระยะเวลาทัวร์ :  5 วัน 3 คืน


  ที่พัก : พักโรงแรมระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า


  อาหาร : รับประทานอาหารเมนูพื้นเมือง


  Hightlight : เยือนคิวชู แดนใต้แห่งเกาะญี่ปุ่น / อิสระช้อปปิ้งเต็มวันเมืองฟุกุโอกะ / ชมภูเขาไฟอะโสะ ภูเขาไฟที่ยังคุกรุ่น ณ ทุ่งหญ้าคุซะเซนริ / ชมบ่อน้ำพุร้อน หรือ บ่อนรก ความอัศจรรย์ที่ธรรมชาติรังสรรค์ / สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ ศาลเจ้าดาไซฟุ / เพลิดเพลินกับความน่ารักสไตล์ยุโรปของเมืองยูฟุอิน / ช้อปปิ้งจุใจ ย่านเทนจิน ณ ห้างคะแนล ซิตี้ ห้างสรรพสินค้าใจกลางเมือง