SHANGHAI Disneyland ขี่พายุทะลุฟ้า 5 วัน 3 คืน

รายละเอียดทัวร์


  การเดินทาง : สายการบิน nook scoot


  ระยะเวลาทัวร์ :  5 วัน 3 คืน


  ที่พัก : พักโรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า


  อาหาร : ร้าน Starbuck ที่ใหญ่ที่สุดในโลก กุ้งมังกร + ไวน์แเดง + เสี่ยวหลงเปา


  Hightlight : ราคานี้รวมค่าเข้าสวนสนุกดิสนีย์แลนด์แล้ว ร้าน Starbuck ที่ใหญ่ที่สุดในโลก กุ้งมังกร + ไวน์แดง + เสี่ยวหลงเปา เมืองโบราณจูเจียเจี่ยว ถ่ายรูปหอไข่มุก อุโมงค์เลเซอร์