SHANGHAI หางโจว – จูเจียเจี่ยว ไอ้หนุ่มหมัดเมา 5D3N

รายละเอียดทัวร์


  การเดินทาง : สายการบิน nook scoot


  ระยะเวลาทัวร์ :  5 วัน 3 คืน


  ที่พัก : พักโรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า


  อาหาร : บุฟเฟ่ต์ชาบู + BBQ ไม่อั้น!! + เสี่ยวหลงเปา


  Hightlight : ชมความสวยงามเจดีย์นางพญางูขาว ฟรี!! นั่งรถไฟความเร็วสูงที่สุดในโลก ล่องเรือเมืองโบราณจูเจียเจี่ยว