QE1HKG-EK001 ฮ่องกง แชร์โลมา 3 วัน 2 คืน (MAY-SEP 19)

รายละเอียดทัวร์


  การเดินทาง : สายการบิน Emirate


  ระยะเวลาทัวร์ :  3 วัน 2 คืน


  ที่พัก : พักโรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า


  อาหาร : รับประทานอาหารเมนูพื้นเมือง


  Hightlight : ไหว้องค์พระใหญ่ลันเตาพร้อมนั่งกระเช้านองปิงชมวิว 360 องศา / ไหว้พระชื่อดังของฮ่องกงที่วัดแชกงหมิว, วัดหวังต้าเซียน / อิสระช้อปปิ้งสินค้ามากมายที่เลดี้มาร์เก็ตและซิตี้เกท / ลิ้มลองติ่มซาต้นตาหรับแสนอร่อยห่านย่างฮ่องกง,บะหมี่ต้นตาหรับฮ่องกง / รวมค่ากระเช้านองปิง