MM14 OKINAWA 4D2N ซุปตาร์ ฮูลา ฮูล่า 3 (OCT 19)

รายละเอียดทัวร์


  การเดินทาง : สายการบิน Peach Air


  ระยะเวลาทัวร์ :  4 วัน 2 คืน


  ที่พัก : พักโรงแรมระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า


  อาหาร : รับประทานอาหารเมนูพื้นเมือง


  Hightlight : ชมสัตว์โลกใต้น้า ณ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้าชูราอูมิ / เที่ยวสวนเมืองร้อน ณ สวนสัปปะรดนาโกะ / สูดกลิ่นอายทะเลญี่ปุ่น ณ ผามันซาโมะ / สัมผัสวิถีชีวิตชาวริวกิว ณ โอกินาว่า เวิลด์ / ชมกรรมวิธีการผลิตแก้ว สินค้าท้องถิ่น ณ โรงงานแก้ว / ช้อปปิ้งจุใจถนนโคคุไซโดริ , อาชิบาน่า เอ้าเลท , อเมริกัน วิลเลจ และ อิออนมอลล์