(MDL-MM01-PG) MDL 3 DAYS 2 NIGHTS (PG) APR-DEC 19

รายละเอียดทัวร์


  การเดินทาง : สายการบิน Bangkok Airway


  ระยะเวลาทัวร์ :  3 วัน 2 คืน


  ที่พัก : พักโรงแรมระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า


  อาหาร : รับประทานอาหารเมนูพื้นเมือง


  Hightlight : ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน / ตักบาตรพระสงฆ์กว่า 1,00 รูป ณ วัดมหากันดายงค์ / นั่งรถม้าเที่ยวเมืองอังวะ ชมวิว 360 องศา ณ ยอดเขาสกายน์ / เมนูพิเศษ...กุ้งเผา+อาหารไทยเลิศรส