Luxury Winter Turkey 8 Days 2Dom TK59-TK58 Dec 19

รายละเอียดทัวร์


  การเดินทาง : สายการบิน Turkish Airlines


  ระยะเวลาทัวร์ :  8 วัน 6 คืน


  ที่พัก : พักโรงแรมระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า


  อาหาร : รับประทานอาหารเมนูพื้นเมือง


  Hightlight : บินตรง + บินภายใน 2 ครั้ง / บินเช้าถึงเย็น พักผ่อนเต็มที่ ไม่เหนื่อย / พักโรงแรมระดับ 5 ดาว / พักโรงแรมตกแต่งสไตล์ถ้ำ / สัมผัสหิมะ ณ แหล่งสกียอดนิยม