Lavender Turkey 9 Days TK

รายละเอียดทัวร์


  การเดินทาง : สายการบิน Turkish Airline


  ระยะเวลาทัวร์ :  9 วัน 6 คืน


  ที่พัก : พักโรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า


  อาหาร : อาหารพื้นเมือง


  Hightlight : พักโรงแรมระดับ 5 ดาว 5 คืน / พักโรงแรมตกแต่งสไตล์ถ้ำ 1 คืน ที่เมืองคัปปาโดเกีย