KRGS-ICN34 KOREA XJ บินบ่าย KOREA ซากุระ บริ้ง บริ้ง (5D3N) (ARP)

รายละเอียดทัวร์


  การเดินทาง : สายการบิน Air Asia X


  ระยะเวลาทัวร์ :  5 วัน 3 คืน


  ที่พัก : พักโรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า


  อาหาร : รับประทานอาหารเมนูพื้นเมือง


  Hightlight : ชมซากุระบานสะพรั่งริมทะเลสาบชอกซอนเช็กอินหมู่บ้านวินเทจ อิกซอนดง/ช็อปปิ้งเมียงดง/สวนสนุกลอตเต้เวิลด์/BBQอิ่มไม่อั้น