Hongkong Ngongping Shopaholic Easy 3 วัน 2 คืน

รายละเอียดทัวร์


  การเดินทาง : สายการบิน CATHAY PACIFIC


  ระยะเวลาทัวร์ :  3 วัน 2 คืน


  ที่พัก : พักโรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า


  อาหาร : รับประทานอาหารเมนูพื้นเมือง


  Hightlight : ขึ้นกระเช้าหนองปิง 360 สักการะพระใหญ่โป่วหลิน นั่งรถราง PEAK TRAM ชมวิวฮ่องกงวิคตอเรียพีค  อลังการ Symphony of light ผูกด้วยด้ายขอความรัก หมุนกังหันนำโชค สุดฟิน ช็อปปิ้งแบบ Non Stop