DAD02 VZ VIETNAM DANANG HUE HOI AN 4D3N (AUG-OCT)

รายละเอียดทัวร์


  การเดินทาง : สายการบิน Vietjet Air


  ระยะเวลาทัวร์ :  4 วัน 3 คืน


  ที่พัก : พักโรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า


  อาหาร : รับประทานอาหารเมนูพื้นเมือง


  Hightlight : นั่งกระเช้าสัมผัสบรรยากาศบนยอดเขาบานาฮิลล์ / นั่งเรือกระด้ง / ล่องเรือมังกร / หาดหมีเค / สะพานมังกร / แหนมเนืองเว้ / บุฟเฟ่ต์นานาชาติ