เที่ยวเวียดนาม ดาลัด มุยเน่ (อุโมงกู๋จี) 4 วัน 3 คืน

All Around Travel เที่ยวประเทศเวียดนาม ดาลัด มุยเน่ อุโมงค์กู๋จี

รายละเอียดทัวร์


  การเดินทาง : สายการบิน NOK AIR 


  ระยะเวลาทัวร์ :  4 วัน 3 คืน


  ที่พัก : โรงเแรมระดับ 4 ดาว - 5 ดาว


  อาหาร : อาหารพื้นเมือง


  Hightlight : ดาลัด มุยเน่ อุโมงกู๋จี