เที่ยวพม่า สักการะ เจดีย์ชเวดากอง 2วัน 1คืน

เที่ยวพม่า เจดีย์ชเวดากอง

รายละเอียดทัวร์


  การเดินทาง : สายการบิน  NOK AIR


  ระยะเวลาทัวร์ :  2 วัน 1 คืน


  ที่พัก : โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า


  อาหาร : อิ่มอร่อยกับอาหารรสเลิศ เป็ดปักกิ่ง+กุ้งมังกร


  Hightlight : สักการะ 1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า เจดีย์ชเวดากอง / ขอพรเทพทันใจ และขอพรจากพระพุทธรูปทองคำ ที่ เจดีย์โบตะทาวน์ / อิ่มอร่อยกับ เป็ดปักกิ่ง สลัดกุ้งมังกร / ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง แบบจุใจ ณ ตลาดสก็อต / บริการอาหารร้อนและเครื่องดื่มบนเครื่องทั้งไปและกลับ / พักผ่อนก่อนขึ้นเครื่อง ณ ห้องรับรองของสายการบินบางกอกแอร์เวย์