เที่ยวพม่า 3วัน2คืน พักโรงแรมระดับ 5 ดาว

แพคเกจทัวร์พม่า เที่ยวพม่า ย่างกุ้ง พระธาตุอินทร์แขวน

รายละเอียดทัวร์


  การเดินทาง : สายการบิน  NOK AIR


  ระยะเวลาทัวร์ :  3 วัน 2 คืน


  ที่พัก : โรงแรมระดับ 5 ดาว ที่ย่างกุ้ง


  อาหาร : อิ่มอร่อยกับอาหารรสเลิศ เป็ดปักกิ่ง+กุ้งมังกร


  Hightlight : สักการะ 3 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า เจดีย์ชเวดากอง เจดีย์ชเวมอดอร์ และพระธาตุอินทร์แขวน / ขอพรเทพทันใจ และขอพรจากพระพุทธรูปทองคำ ที่ เจดีย์โบตะทาวน์ / อิ่มอร่อยกับกุ้งแม่น้ำย่าง เป็ดปักกิ่ง สลัดกุ้งมังกร / ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง แบบจุใจ ณ ตลาดสก็อต / พักโรงแรมระดับ 5 ดาว ที่ย่างกุ้ง / บริการอาหารร้อนและเครื่องดื่มบนเครื่องทั้งไปและกลับ / พักผ่อนก่อนขึ้นเครื่อง ณ ห้องรับรองของสายการบินบางกอกแอร์เวย์