เที่ยว 3 ประเทศ เชค ออสเตรีย ฮังการี 7 วัน

All Around Travel เที่ยวประเทศเชค ออาสเตรีย ฮังการี 001

รายละเอียดทัวร์


  การเดินทาง : สายการบิน Emirates


  ระยะเวลาทัวร์ :  7 วัน


  ที่พัก : โรงเแรมระดับ 4 ดาว - 5 ดาว


  อาหาร : อาหารพื้นเมือง ของกินประจำเมือง


  Hightlight : เที่ยวชมปราสาทปราก สะพานชาร์ลส์ นาฬิกาดาราศาสตร์ เชสกี้ ครุมลอฟ ซาลส์บูร์ก ฮัลล์สตัทท์ เวียนนา พระราชวังเชินบรุนน์ Parndorf Outlet บูดาเปสต์ ป้อมชาวประมง