เที่ยวญี่ปุ่น TOKYO-FUJI-5D3N-ซุปตาร์-หิมะน่าหม่ำ

รายละเอียดทัวร์


  การเดินทาง : สายการบิน AIR ASIA


  ระยะเวลาทัวร์ :  5 วัน 3 คืน


  ที่พัก : โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า 


  อาหาร : พิเศษบุฟเฟต์ขาปู !!


  Hightlight : สัมผัสประสบการณ์เสียว สวนสนุกฟูจิคิว ไฮแลนด์ วัดอาซากุสะ ผ่านชมโตเกียวสกายทรี เล่นสกรี ลานสกีฟูจิเท็น ภูเขาไฟฟูจิ ช้อปปิ้งชินจูกุ อิออนมอลล์ โอไดบะ ชมกันดั้มตัวใหม่พร้อมประจำการ พิเศษบุฟเฟต์ขาปู อาบน้ำแร่ธรรมชาติ