สบายเพลิน เพลิน 3 อุทยาน TAIWAN 6 วัน 4 คืน

แพคเกจทัวร์ไต้หวัน 2

รายละเอียดทัวร์


  การเดินทาง : สายการบิน EVA AIR


  ระยะเวลาทัวร์ :  6 วัน 4 คืน


  ที่พัก : โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า


  อาหาร : อาหารระดับภัตตาคาร ทานตามอัธยาศัย


  Hightlight : ไฮไลท์...3 อุทยานชื่อดังของไต้หวัน เที่ยวพร้อมกัน... ในราคาสบายกระเป๋า / อลังการอุทยานภูเขาหินอ่อน อุทยานทาโรโกะ เมืองฮัวเหลียน / ชมป่าสนพันปี อุทยานอาหลีซัน / ชมความงามธรรมชาติของที่อุทยานเย๋หลิ่ว / ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยัน จันทรา / อาบน้ำแร่บรรยากาศส่วนตัวภายในห้องพัก / ชมสมบัติล้ำค่าที่พิพิธภัณฑ์กู้กง ประวัติศาสตร์จีนยาวนานกว่า 5,000 ปี / ช้อปปิ้งแบรนด์เนม Gloria Outlet , ช้อปปิ้งหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น