เที่ยวไต้หวัน เพลิน 3 อุทยาน 6 วัน 4 คืน

All Around Travel เที่ยวประเทศไต้หวัน เพลิน 3 อุทยาน 6 วัน 4 คืน

รายละเอียดทัวร์


  การเดินทาง : สายการบิน EVA AIR 


  ระยะเวลาทัวร์ :  6 วัน 4 คืน


  ที่พัก : โรงเแรมระดับ 4 ดาว - 5 ดาว


  อาหาร : อาหารพื้นเมือง


  Hightlight : เที่ยว 3 อุทยาน ทาโรโกะ อาลีซัน เย๋หลิ่ว ชมความอลังการของภูเขาหินอ่อน ที่อุทยานทาโรโกะ ชมป่าสนพันปี ที่อุทยานอาหลี่ซัน สวยงามกับจินตนาการของธรรมชาติ ที่อุทยานเหย่หลิว ล่องเรือทะเลสาบ สุริยัน จันทรา