เที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน

All Around Travel เที่ยวประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 001

รายละเอียดทัวร์


  การเดินทาง : Emirate


  ระยะเวลาทัวร์ : 7 วัน


  ที่พัก : โรงเแรมระดับ 4 ดาว - 5 ดาว


  อาหาร : ทานอาหารหรูเมนูพิเศษพื้นเมือง


  Hightlight : ชมทรรศนียภาพเจนีวา น้ำพุเจดโด นาฬิกาดอกไม้ ศาลาไทยกลาเซียร์ 3000 เบิร์น บ่อหมีสีน้ำตาล จุงเคอร์นกาสเซ นาฬิกาไซ้ท์คล็อคเค่นทรัม อินเตอร์ลาเคน น้ำตกไรน์