เที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ โมโนสวิส 7 วัน

ALL AROUND TRAVEL CO.,LTD. ผู้ให้บริการทัวร์ ยอดนิยม ทั้งในและต่างประเทศ บริการจัดทริปกิจกรรมต่างๆ ในรูปแบบของกรุ๊ปทัวร์ 003

รายละเอียดทัวร์


  การเดินทาง : Emirates


  ระยะเวลาทัวร์ :  7 วัน


  ที่พัก : โรงเแรมระดับ 4 ดาว - 5 ดาว


  อาหาร : ทานอาหารพื้นเมืองฟองดูว์


  Hightlight : ชมถนนจุงคอร์นกาสเซ่ นาฬิกาไซท์คล็อคเค่นทรัม เมืองมองเทรอซ์ ปราสาทชิลยอง กรินเดอวาล ยอดเขาจุงเฟรา เลาเทอรุนเน่น โลซานน์ เจนีวา นำพุเจดโด