เที่ยวสวิสเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส-Rigi Kulm and Mona Lisa Smile

เที่ยวสวิสเซอร์แลนด์ เที่ยวฝรั่งเศส โปรแกรมเที่ยวต่างประเทศช่วงฤดูหนาว

รายละเอียดทัวร์


  การเดินทาง : สายการบิน THAI


  ระยะเวลาทัวร์ :  8 วัน 5 คืน


  ที่พัก : พักโรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า


  อาหาร : รับประทานอาหารภัตตาคารอาหารพื้นเมือง


  Hightlight : ล่องเรือทะเลสาบลูเซิร์น  พิชิตเขาริกิ ราชินีแห่งขุนเขา เข้าชมพิพิธภัณฑ์ลูฟร์ ที่โดนเด่นเรื่องศิลปะและมือชื่อเสียงระดับโลก และ ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับหอไอเฟล ลักษณะที่โดดเด่นสูงตระหง่านคู่นครปารีส