เที่ยวสิงคโปร์ สุดคุ้ม สบาย…สบาย 3 วัน 2 คืน

All Around Travel เที่ยวสิงคโปร์ สุดคุ้ม สบาย...สบาย 3 วัน 2 คืน

รายละเอียดทัวร์


  การเดินทาง : สายการบิน  JET


  ระยะเวลาทัวร์ :  3 วัน 2 คืน


  ที่พัก : โรงเแรมระดับ 4 ดาว


  อาหาร : พิเศษ ลิ้มรส ข้าวมันไก่ BOON TONG KEE และ SONG FA บักกุ้ดเต๋


  Hightlight : เข้าชม GARDEN BY THE BAY สวนพฤกษศาสตร์ที่ใหญ่ที่สุดในสิงคโปร์ / ช้อปปิ้งจุใจ ณ ถนน ORCHARD RD / ชมแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของสิงคโปร์ ตึกมารีน่าเบย์แซนด์โรงแรมหรู+คาสิโนระดับ 6 ดาว / ถ่ายรูปคู่เมอร์ไลอ้อน ขอพรเจ้าแม่กวนอิม