เที่ยวสิงคโปร์ Full Option สบาย สบาย 3 วัน 2 คืน

รายละเอียดทัวร์


  การเดินทาง : สายการบิน  SINGAPORE AIRLINE


  ระยะเวลาทัวร์ :  3 วัน 2 คืน


  ที่พัก : โรงเแรมระดับ 4 ดาว


  อาหาร : ข้าวมันไก่ รสชาติต้นตำรับสิงคโปร์ บักกุดเต๋ ร้าน Song far สูตรสิงคโปร์


  Hightlight : เข้าชมสวนพฤกษศาสตร์ "GARDEN BY THE BAY" (รวม Super Tree) / สนุกเต็มวันกับยูนิเวร์แซล สตูดิโอ (รวมค่าเข้า) / ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์แนมที่ถนนออร์ซาร์ด / ลิ้มรสข้าวมันไก่ รสชาติต้นตำรับสิงคโปร์-บักกุ้ดเต๋ ร้าน Song Fa สูตรสิงคโปร์ / พักดี โรงแรมระดับ 4 ดาว Free Wifi