เที่ยวรัสเซีย Super Save 7 วัน 5 คืน

เที่ยวประเทศรัสเซีย สุดคุ้ม 7 วัน 5 คืน

รายละเอียดทัวร์


  การเดินทาง : สายการบิน  THAI


  ระยะเวลาทัวร์ :  7 วัน 5 คืน


  ที่พัก : MAXIMA HOTL / BRISTOL HOTEL / รถไฟตู้นอนระดับเฟิร์สคลาส 


  อาหาร : ทานอาหาร ณ ภัตตาคาร และตามอัธยาศัยตามโปรแกรม พิเศษเมนูไข่ปลาคาร์เวียร์และว้อดก้า


  Hightlight : เที่ยวชมเมืองมอสโคว์ (Moscow) ถ่ายรูปที่โบสถ์เซนต์บาซิล (Saint Basil's Cathedral) ที่รู้จักในนามโดมหัวหอม / เข้าชมพระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace) ที่ประทับของพระเจ้าซาร์ / นำท่านสู่เมืองเซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก (St.Peterburg) เมืองของพระเจ้าปีเตอร์มหาราชด้วยรถไฟด่วน (Sapsan Train) / เข้าชมพิพิธภัณฑ์มิเทจ (Hermitage Museum) ที่เก็บรวบรวมงานศิลปะล้ำค่าของโลกกว่า 8 ล้านชิ้น / เยือนพระราชวังเปโตรวาเรส (Peterhof Palace) ที่งดงามโดดเด่นด้วยอุทยานน้ำพุ / พิเศษเมนูไข่ปลาคาร์เวียร์และว้อดก้า