เที่ยวจักรวรรดิออตโตมัน 10 วัน 7 คืน

เที่ยวจักรวรรดิออตโตมัน 10 วัน 7 คืน

รายละเอียดทัวร์


  การเดินทาง : สายการบิน  QUATAR


  ระยะเวลาทัวร์ :  10 วัน 7 คืน


  ที่พัก : พักโรงแรมระดับ 5 ดาว และพักโรงแรมในถ้ำ 1 คืน ที่คัปปาโดเกีย


  อาหาร : ทานอาหาร ณ ภัตตาคาร และตามอัธยาศัยตามโปรแกรม 


  Hightlight : นำท่านเยือนจักรวรรดิออตโตมัน (Ottoman Empire) / เที่ยวอิสตันบูล (Istanbul) ดินแดนคาบเกี่ยว 2 ทวีป / เข้าชมพิพิธภัณฑ์ฮาเยียโซเฟีย (Ayasofya Museum) ได้รับการขนานนามว่าเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัสจรรย์ของโลกยุคโบราณ / ชมม้าไม้จำลองที่เมืองทรอย (Troy) เยือนเมืองโบราณเอเฟซุส (City of Ephesus) / ตื่นตากับ ความอัศจรรย์ของทางธรรมชาติปามุคคาเล (Pamukkale) / นำท่านล่องเรือทะเลเมดิเตอร์เรเนี่ยน อันสวยงามที่เมืองอันตาเลีย (Antalya) / (Option) ขึ้นบอลลูนชมภูมิทัศน์คัปปาโดเกีย (Cuppadicia) เพื่อชื่นชมดินแดนที่มีภูมิประเทศอันน่าอัศจรรย์ซึ่งเกิดจากลาวาภูเขาไฟ