เที่ยวจักรวรรดิออตโตมัน 9 วัน 7 คืน

เที่ยวจักรวรรดิออตโตมัน 9 วัน 7 คืน

รายละเอียดทัวร์


  การเดินทาง : สายการบิน  QUATAR AIRWAYS


  ระยะเวลาทัวร์ :  9 วัน 7 คืน


  ที่พัก : BERA HOTEL / TASSARAY HOTEL / COLOSSAE HOTEL / LE BLEU HOTEL / KOLIN HOTEL / RAMADA PLAZA


  อาหาร : ทานอาหาร ณ ภัตตาคาร และตามอัธยาศัยตามโปรแกรม 


  Hightlight : นำท่านเยือนจักรวรรดิออตโตมัน (Ottoman Empire) / เที่ยวอิสตันบลู (Istanbul) ดินแดนคาบเกี่ยว 2 ทวีป / เข้าชมพิพิธภัณฑ์ฮาเยียโซดเฟีย (Ayasofya Museum) ได้รับการขนานนามว่า 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง / ชมม้าไม้จำลองที่เมืองทรอย (Troy) เยือนเมืองโบราณเอเฟซุส (City of Ephesus) / ตื่นตากับความอัศจรรย์ทางธรรมชาติกับปามุคคาเล (Pamukkale) / (Option) ขึ้นบอลลูนชมภูมิทัศน์คัปปาโดเกีย (Cappadicia) เพื่อชื่นชมดินแดนที่มีภูมิประเทศอันน่าอัศจรรย์ซึ่งเกิดจากลาวาภูเขาไฟ