OSAKA TAKAYAMA KYOTO ซุปตาร์ SNOW WHITE 5D4N

รายละเอียดทัวร์


  การเดินทาง : สายการบิน SCOOT


  ระยะเวลาทัวร์ :  5 วัน 4 คืน


  ที่พัก : พักโรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า


  อาหาร : รับประทานอาหารเมนูพื่นเมือง


  Hightlight : อิสระเล่นสกี ลานสกีเมืองทาคายาม่า ชิราคาวาโกะ Little Edo เมืองทาคายาม่า เมืองหลวงเก่าเกียวโต คินคะคุจิ เมืองทตโทริ ทะเลทรายญี่ปุ่น ย้อนรอยบ้านเกิดโคนัน ยอดนักสืบจิ๋ว ปราสาทโอซาก้า ช้อปปิ้งจุใจ ย่านชินไชบาชิ เอ็กช์โปชิตี้