OSAKA KYOTO TAKAYAMA 5D3N ซุปตาร์ เซเลบริตี้

รายละเอียดทัวร์


  การเดินทาง : สายการบิน AirAsia


  ระยะเวลาทัวร์ :  5 วัน 3 คืน


  ที่พัก : พักโรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า


  อาหาร : รับประทานอาหารเมนูพื่นเมือง


  Hightlight : เทศกาลแสงสี Nadana no Sato อุโมงค์ไฟสุดอลังการ เมืองหลวงเก่าเกียวโต ปราสาททอง ศาลเจ้าจิ้งจอก ทางคายาม่า ชิราคาวาโกะ ปราสาทโอซาก้า ช้อบปปิ้งจุใจย่านซาคาเอะ ชินไซบาชิ