เที่ยวพม่า มัณฑะเลย์พุกาม 4 วัน 3 คืน

แพ็คเกจทัวร์พม่าราคาถูก

รายละเอียดทัวร์


  การเดินทาง : สายการบินบางกอกแอร์เวย์PG


  ระยะเวลาทัวร์ :  4 วัน 3 คืน


  ที่พัก : โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า


  อาหาร : รับประทานอาหารระดับภัตตาคาร


  Hightlight : ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ ล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุณี สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน/ชมเจดีย์หยกที่ใหญ่ที่สุดในโลก"พระเวรสนาเจดีย์"/ชมพระราชวังมัณฑะเลย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอดีต/ชมวิวทะเลเจดีย์กว่า 2,000องค์ที่สวยงดงามราวกับภาพวาด/สักการะเจดีย์ชเวสิกองใน1ใน5มหาบูชาสถาน/บริการอาหารร้อนและเครื่องดื่มบนเครื่องทั้งไปและกลับ/พักผ่อนก่อนขึ้นเครื่อง ณ ห้องรับรองของสายการบินบางกอกแอร์เวย์