เที่ยวลาวเวียงจันทน์ วังเวียง 3 วัน 2 คืน

เที่ยวลาว เที่ยวเวียงจันทน์ วังเวียง สุดคุ้ม 12,777 บาท

รายละเอียดทัวร์


  การเดินทาง : สายการบิน  Bangkok Airway


  ระยะเวลาทัวร์ :  3 วัน 2 คืน


  ที่พัก : KHAMPASEUTH HOTEL OR SML / SUNWAY HOTEL OR SML


  อาหาร : ทานอาหาร ณ ภัตตาคาร


  Hightlight : เที่ยวไม่เหนื่อย บินเข้าเวียงจันทน์ ออกหลวงพระบาง พักวังเวียง 1 คืน หลวงพระบาง 1 คืน / ล่องเรือแม่น้ำซอง ชมธรรมชาติที่สวยงาม สมญานาม "กุ้ยหลินเมืองลาว" / ชมเมืองหลวงใหม่ นครเวียงจันทน์ และ ชมเมืองมรดกโลก หลวงพระบาง / ให้ท่านตักบาตรข้าวเหนียว ยามเช้า และ ชมตลาดเช้า เมืองหลวงพระบาง / นมัสการวัดพระธาตุหลวง สัญลักษณ์สำคัญของประเทศลาว / ชมวิวพระอาทิตย์ตกดินที่ พระธาตุพูสี / ช้อปปิ้ง...ตลาดไนท์บาร์ซา สินค้าหัตถกรรม ผ้าทอ เครื่องเงิน ท้องถิ่น