เที่ยวญี่ปุ่น OSAKA TAKAYAMA KYOTO

รายละเอียดทัวร์


  การเดินทาง : สายการบิน AIR ASIA


  ระยะเวลาทัวร์ :  5 วัน 3 คืน


  ที่พัก : โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า 


  อาหาร : อาหารระดับภัตตาคาร


  Hightlight : ชมอลังการอุโมงค์ไฟ เทศกาลแสงสี Nabana no Sato หมู่บ้านชิราคาวาโกะ เมืองหลวงเก่าเกียวโต ศาลเจ้าจิ้งจอก ฟูชิมิอินาริ ป่าไผ่อาราชิยาม่า สะพานโทเก็ตสึ สัมผัสความบันเทิงรูปแบบใหม่ Expo City