TOKYO FUJI เที่ยวญี่ปุ่น ช้อปเพลินเกินห้ามใจ

แพ็คเกจทัวร์ราคาสุดคุ้ม

รายละเอียดทัวร์


  การเดินทาง : สายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์


  ระยะเวลาทัวร์ :  5 วัน 3 คืน


  ที่พัก : โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า


  อาหาร : ลิ้มรสเมนูขาปู


  Hightlight : ล่องเรือชมความงามทะเลสาบคาวากูจิโกะ/ชิมไข่ดำ หุบเขาโอวาคุดานิ/สุดฟิน ชมเทศกาลดอกไม้(ตามสภาพอากาศ)/สักการะวัดดัง อาซากุสะ ขอพรจากเจ้าแม่กวนอิมทองคำ/ถ่ายรูปคู่กับโตเกียวสกายทรี ริมแม่น้ำสุมิดะ/ช็อปปิ้งสุดมัน ของแบรนเนม ที่โกเทบะพรีเมียม เอ้าท์เล็ตส์/ช็อปเพลินเกินห้ามใจ ชินจูกุ ชิบูย่า ฮาราจูกุ/ภููเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 (ตามสภาพอากาศ)/ลิ้มรสเมนูขาปู + แช่ออนเซน/พักฟูจิ 1 คืน พักโตเกียว 2 คืน